Zonnewijzer Bussum

Ouders

Gelukkig zijn heel veel ouders op vele manieren actief op de Zonnewijzer. Een basisschool kan tegenwoordig niet zonder. Niet alleen de medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol, maar ook andere ouders zijn actief bij veel activiteiten onder en na schooltijd, zoals het begeleiden van activiteiten bij de kleuters; excursies; schoolzwemmen;  taal-, lees- en rekenspelletjes in de onderbouw. En ondersteuning bij diverse festiviteiten (zie ouderraad).

Ouders

De ZonneWijzer

Lange Heul 149B
1403 NH Bussum

t: 035-6989339
e: directie.zonnewijzer@proceon.nl

Inloggen