Zonnewijzer Bussum

School

De Zonnewijzer is gehuisvest in het gebouw Breeduit. Als school kunnen wij gebruik maken van alle faciliteiten die in Breeduit aanwezig zijn. Zo zitten naast De Zonnewijzer ook de jeugdafdeling van de bibliotheek Naarden-Bussum, het consultatiebureau van de GGD, het CJG en SKBNM (stichting kinderopvang) met twee peuterspeelzaalgroepen in Breeduit. Als school vinden wij een nauwe samenwerking met deze instanties zeer belangrijk. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats om het onderwijs (en de totale ontwikkeling van onze leerlingen) te optimaliseren.

Naast bovengenoemde instanties kan de school ook beschikken over een eigen volledig nieuw ingericht speellokaal, een grote gymzaal met nieuwe toestellen, een keuken, een volledig ingericht handvaardigheidlokaal, een ruime aula en twee speelpleinen.

Door alle faciliteiten en de nauwe samenwerking bieden wij naast goed en gedegen onderwijs een extra aanbod aan van allerlei culturele en sportieve activiteiten. Zo kunnen de kinderen vanaf groep 5 tussen 14.00-15.00 kiezen uit een groot aanbod van extra activiteiten in samenwerking met Versa (Stichting Welzijnswerk). Cursussen als koken, toneel, streetdance, judo, sieraden maken, poppentheater en schilderen komen langs. Het aanbod wisselt per jaar.

School

De ZonneWijzer

Lange Heul 149B
1403 NH Bussum

t: 035-6989339
e: directie.zonnewijzer@proceon.nl

Inloggen