Zonnewijzer Bussum

Bestuur

Stichting Proceon

Per 1 januari 2011 heeft Stichting PROCEON het bevoegd gezag over 21 protestants christelijke scholen in het Gooi. De stichting bestaat sinds 1 september 2006. 

In de naam van de stichting ligt haar ambitie en bestaansrecht opgesloten. Het Latijnse PROCEDERE  betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. Stichting PROCEON is een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur en heeft vernieuwing en ontwikkeling hoog in haar vaandel. 

Niet voor niets is als beleidsmotto "LEREN MET HOOFD, HART EN HANDEN" gekozen. De stichting bewaakt haar onderwijskwaliteit zorgvuldig. Kwaliteit is immers niet statisch. Wat vandaag goed is, kan morgen achterhaald zijn. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. Stichting PROCEON is een lerende gemeenschap, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Samen met haar leerlingen, hun ouders en het personeel van de stichting bepaalt de stichting of haar aanbod nog altijd goed aansluit op de wensen in de samenleving.
We zien ook PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs, -  de identiteit - het bestaansrecht van de stichting, terug in de naam. Ook dit domein is wat ons betreft niet statisch en onderwerp van gesprek. Stichting PROCEON wil kinderen vanuit de christelijke traditie om leren gaan met zingevingvragen. 

Raad van toezicht

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht van Stichting Proceon uit de volgende commissarissen: 

Dhr. R. Vegter (voorzitter)
Mevr. L. Koppenhol
Mevr. L. van Wessum
Dhr. W. Sprenkeler
Dhr. R. van Wieringhen Borski
Mevr. A. Pieroen
Dhr. Wouter van Essenberg
dhr. L.J.Th. Heuvelman

School

De ZonneWijzer

Lange Heul 149B
1403 NH Bussum

t: 035-6989339
e: directie.zonnewijzer@proceon.nl

Inloggen